Sombong

Sombong

sombongSifat sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah SWT. Sifat sombong ini banyak jenis dan bentuknya, ada yang nyata dan ada juga yang samar-samar. Kesombongan yang nyata adalah kesombongan yang dapat dilihat oleh manusia, seperti merendahkan orang lain, memamerkan harta, membanggakan kedudukan jabatan, membanggakan keturunan, merasa lebih daripada orang lain, dan lain sebagainya.

Sombong
https://obatpenyakitgondoktradisionall.wordpress.com/2014/11/11/sombong/

Obat Penyakit Gondok Tradisional
https://obatpenyakitgondoktradisionall.wordpress.com/

Iklan